רועה גרמני

כלבים, רועה גרמני, ההיסטוריה של הרועה הגגרמני, אופיו איפיון תכונות אופי של רועה גרמני, מאמרים על כלבים ואילוף